Niejednemu Bułgarowi Melnik


31/05/2016

Jednym z win, które jako pierwsze odcisnęły piętno na mojej winnej edukacji, była Sophia Melnik. Pamiętam, że doskonale komponowała się z pizzą i filmami na diviksie.

Węgiersko-bułgarskie zapasy


2/05/2015

Generalizacje i stereotypy są złe. Ale… czasami pomagają ogarnąć dziedziny o wysokim stopniu złożoności. Weźmy np. geografię sportów wymagających tężyzny fizycznej.