Niepokoje duchowe Györgyego Lőrincza


6/03/2016

Jednym z najciekawszych wątków twórczości Umberto Eco było tropienie analogii pomiędzy odległymi sobie okresami historii, w tym szczególnie pomiędzy Średniowieczem a czasami współczesnymi.

Podwrocławskie źródło biodynamiki


11/01/2015

W krótkiej i poplątanej historii biodynamiki kluczowe okazały się dwa miejsca: paryski antykwariat, w którym młody, francuski winiarz znalazł książeczkę streszczającą wykłady austriackiego myśliciela, i podwrocławski pałac, w którym pół wieku wcześniej austriacki myśliciel je wygłosił.